Kurs podcastu

Jak skutecznie użyć podcastu,
aby rozwijać biznes

Chcesz robić dobre podcasty, budować markę osobistą i zdobyć klientów?

Ten newsletter jest będzie dobrym źródłem wiedzy, jeśli:Szukasz nowych możliwości do rozwoju firmy
Chcesz rozwijać swój podcast i zdobywać zlecenia
Planujesz firmowy podcast

W newsletterze uzyskasz wiedzę, która pomoże Ci:1. Zrobić wartościowy podcast, dzięki któremu rozwiniesz biznes2. Nagrywać podcasty, dzięki którym znajdziesz klientów3. Ulepszać marketing podcastu, aby docierać do nowych odbiorców

Jak nagrać pierwszy odcinek, żeby nie stracić czasu i pieniędzy.
Jako bonus: narzędziownik podcastera, abyś nie szukał w całym internecie czy dane narzędzie do podcastów jest OK

Cześć,
Jestem Jędrzej i podcastuję.
Pomagam biznesowi być usłyszanym i przekazać swoją wiedzę.Tworzę podcasty dla marek i firm.Od wymyślania 🤔Przez montaż ✂Do publikowania 🎧Dbam o treści podcastowe 🎙Co robię i dlaczego warto, abyśmy się poznali?

Od 10 lat tworzę materiały audio i video.
Pomagam przedsiębiorcom zrobić podcast.
Jestem podcasterem, producentem podcastów i tworzę marketing podcastów.Na co dzień tworzę podcast mojej firmy: Escola Mobile**Cenię czas, lubię jakość. **Z podcastów wyciągam jak najwięcej treści i serwuję je odbiorcom w różnych atrakcyjnych formach.**Widzę, że przedsiębiorcy, nagrywający podcast mają mało czasu na marketing podcastu. **Dlatego ich jest słabo słyszalny w sieci.Marketerzy traktują nowy odcinek tak, jakby to był kolejny post o przemeblowaniu biura albo o wynikach finansowych za mijający kwartał.**Podcast przybliża biznes do odbiorcy. Dzięki podcastowi docierasz do nowych osób. Twój głos powinien być usłyszany. **Proponuję Ci przejść ze mną drogę tworzenia Twojej audycji.Na koncie mam ponad 500 odcinków podcastów: nagranych samodzielnie i stworzonych dla klientówW tygodniu tworzę 5-10 odcinków.Wiem, jak budować treści podcastowe i wykorzystać je w wielokrotnie w marketingu.Pracuję z osobami, które w Polsce tworzą podcasty, słuchane przez tysiące osób (opinie znajdziesz na stronie podcastuje.pl)

Zdobądź praktyczną wiedzę, jak wykorzystać podcasty, aby rozwijać biznes. Skutecznie. Progres, nie perfekcja.Prezent: poradnik "Jak nagrać pierwszy podcast i nie stracić czasu ani pieniędzy"

W newsletterze podzielę się z Tobą wiedzą, jak wykorzystać podcast w marketingu i w rozwoju biznesu.

PAMIĘTAJ żeby odebrać wiadomość potwierdzającą na mailu i kliknąć w przycisk.

Zapisując się na newsletter zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu wysyłania na wskazany przez Ciebie adres e-mail informacji handlowych o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z serwisem podcastuje.pl Będzie to marketing bezpośredni, do którego realizacji wykorzystam Twoje telekomunikacyjne urządzenia końcowe. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Jędrzej Paulus prowadzący działalność gospodarczą w Stargardzie (73-110) na ul. Pogodnej 17/7, NIP 8542289811. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody, żądania wglądu do Twoich danych, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Więcej informacji o tym, jak przetwarzam Twoje dane znajdziesz na Tutaj - przekierowanie do bezpiecznego serwera Easy LegalA regulamin znajdziesz tutaj: Przekierowanie do bezpiecznego serwera Easy Legal

Jeśli nie masz podcastu, prześlę Ci instrukcję:
"Jak nagrać pierwszy podcast, aby nie stracić czasu, pieniędzy i nerwów"
Niezależnie od tego dostaniesz ode mnie prezent - Narzędziownik Podcastera (to będzie drugi mail)

Dziekuję! To PRAWIE wszystko!

Sprawdź swój mailWysłałem Ci wiadomość z adresu: [email protected]W mailu proszę o potwierdzenie zapisu na listę.Kliknij zielony przycisk w mailu, który Ci właśnie wysłałemPo potwierdzeniu w ciągu godziny otrzymasz prezentKrótki ebook: Jak nagrać pierwszy podcast, aby nie stracić czasu, pieniędzy i nerwów pomoże Ci dopracować Twój pomysł na swoją audycję. **

Dziękuję!
To PRAWIE wszystko

Sprawdź swój mail.
Wysłałem Ci wiadomość, w której proszę o potwierdzenie zapisu na listę.

Dzięki!
Poniżej znajdziesz link do instrukcji

Jak nagrać podcast aby nie stracić czasu, pieniędzy i nerwów.

Będę Ci wysyłał przydatne informacje, dzięki którym ulepszysz podcasty i dodasz nową wartość do biznesu. Korzystam z wiedzy moich klientów. Opisuję jak używają podcastów i co robią, aby rozwijać swoją działalność.Zajrzyj na mojego bloga Podcastuje.pl
Piszę tam o podcastowaniu. Swoim i dla innych. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.
Pytania?
[email protected]
Dziękuję za Twój czas!
Jędrzej Paulus

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności: Usługę „Newsletter”, "Montaż podcastu" i “Konsultacje online”
Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.
„NEWSLETTER”„Newsletter” jest przekazywaniem wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami mogącymi zawierać treści promocyjne lub handlowe.
Usługa świadczona jest bezpłatnie oraz płatnie jako wariant dostępu do wyższej wersji newslettera po uiszczeniu opłaty
Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla powyższego celu. Podanie adresu elektronicznego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z usługi.
Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania „Newslettera” poprzez kliknięcie w link znajdujący się w każdej wiadomości elektronicznej. Rezygnacja jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w tym zakresie.
“KONSULTACJE ONLINE”Konsultacje są płatnym przekazywaniem wiedzy Usługobiorcy przez Usługodawcę.
Konsultacje mają formę rozmowy z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych lub wymagają osobistego stawienia się Usługobiorcy i Usługodawcy w ustalonym miejscu oraz czasie.
Usługa jest świadczona płatnie poprzez odpowiednie narzędzie online, znajdujące się na stronie internetowej podcastuje.pl
Do zrealizowania konsultacji potrzebna jest opłata i ustalenie dnia oraz godziny konsultacji poprzez użycie narzędzia Google Calendar lub Tidycal
Usługobiorca może zrezygnować z konsultacji do momentu jej rozpoczęcia.
Po rozpoczęciu konsultacji następuje naliczenie pełnej opłaty za spotkanie.
"MONTAŻ PODCASTU"Montaż podcastu jest płatną usługą tworzenia materiałów audio i video dla Usługobiorcy przez Usługodawcę.Usługa jest świadczona płatnie poprzez odpowiednie narzędzie online, znajdujące się na stronie internetowej podcastuje.pl i kurspodcastu.plPo opłacie Montażu podcastu Usługobiorca otrzymuje link na swoją skrzynkę mailową, gdzie może umieścić pliki do montażu.Strony ustalają datę realizacji zlecenia oraz zakres usługi, jeśli tego wymaga forma plikówAlternatywa: przesłanie plików do montażu podcastu na mail: [email protected] lub [email protected] lub [email protected]Montaż podcastu polega na przesłaniu surowych materiałów audio-video w postaci cyfrowej do Usługodawcy, który nadaje im formę, gotową do publikacji w Internecie i na platformach hostingowych typu YouTube, Spotify, Apple podcasts lub Spreaker. Montaż podcastu nie wymaga osobistego stawienia się Usługobiorcy i Usługodawcy w ustalonym miejscu oraz czasie.WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄUsługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy informacji:powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjętych norm społecznych lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcy korzystania z usług.W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.Usługodawca zapewnia Usługobiorcy iż podane przez nich dane osobowe zostaną przez Usługodawcę zachowane w tajemnicy, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, a dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorcy tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje te nie są publicznie dostępne lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje przekazywane przez Usługobiorcy mogą zostać ujawnione jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy lub w przypadku gdy obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów prawa.Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, daty wystąpienia nieprawidłowości, danych kontaktowych składającego reklamacji.Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.Regulamin Sklepu internetowego Podcastuje.plPostanowienia wstępne1. Sklep internetowy Podcastuje.pl, dostępny pod adresem internetowym https://podcastuje.pl/ prowadzony jest przez Jędrzeja Paulusa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą JPMedia Jędrzej Paulus, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8542289811, REGON 321305975.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.Definicje1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JPMedia Jędrzej Paulus, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8542289811, REGON 321305975.3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://podcastuje.pl/.6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.2. Kontakt ze Sklepem1. Adres Sprzedawcy: Ul. Pogodna 17/7, 73-110 Stargard2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]. Numer telefonu Sprzedawcy: 5145579784. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.3. Wymagania techniczneDo korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,3.b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),c. włączona obsługa plików cookies.4. Informacje ogólne1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Pkt 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.5. Zakładanie Konta w Sklepie1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.6. Zasady składania ZamówieniaW celu złożenia Zamówienia należy:1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Koszyk” (lub równoznaczny);3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem Pkt 7.37. Oferowane metody dostawy oraz płatności1. W przypadku towarów fizycznych Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:a. Płatności elektroniczneb. Płatność kartą płatniczą.3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.8. Wykonanie umowy sprzedaży1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.3. W przypadku wyboru przez Klienta:a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

Polityka prywatności w serwisie Kurspodcastu.plInformacja formalna
Najważniejsze informacje
Szczegółowa informacja
Zwróć uwagę na świadczenie usług drogą elektroniczną
Znajdziesz tu regulamin sklepu internetowego
Jędrzej Paulus
Podcaster, producent podcastów, trener podcasterów.
Informacja formalna
Administratorem strony jest JPMedia Jędrzej Paulus, ul. Pogodna 17/7, 73-110 Stargard. NIP 854 228 98 11.W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres [email protected] lub [email protected]Najważniejsze informacjeWersja najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.Zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja jestem zobowiązany do zapewnienia poufności i gwarancji, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione żadnym podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony. Na przykład: podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będę mógł korzystać również z funkcji marketingowych.
Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka.
Na stronie umieszczam nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIN i Tik Tok.
Korzystam na stronie z systemu komentarzy WordPress.
W niektórych projektach korzystam z formularzy dostarczonych przez narzędzie Microsoft Forms i Google Forms
Poniżej znajdziesz szczegóły polityki prywatności.
Dane osoboweAdministratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest JPMedia Jędrzej Paulus ul. Pogodna 17/7, 73-110 Stargard. NIP 854 228 98 11.Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:prawo dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Poniżej chciałbym wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Postarałem się, aby w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.
Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci niezmiennie – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłem się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).Możesz zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres: [email protected]. Dokładam nieustannie jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.Bezpieczeństwo. Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.Wykaz powierzeń. Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503852, sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Pamiątkowa 2/56, 61-512 Poznań, kapitał zakładowy w wysokości: 37.000 zł, NIP: 7831711517, REGON: 302693647, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego +48 61 624 0000 (opłata standardowa zgodnie z taryfą operatora) – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA w celu korzystania z systemu mailingowego Mailchimp, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapiszesz się do newslettera, związanego ze stroną podcastuje.pl
Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA – w celu uruchamiania formularzy za pomocą Microsoft Forms.
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 – w celu uruchamiania formularzy Google Forms
Card Inc. Carrd Inc. Attn: DMCA Registered Agent 231 Public Square Suite 300 PMB 12 Franklin, TN 37064 – w celu tworzenia landing page
Sumo Group Inc. (d/b/a “AppSumo”,”SumoMe”,”Sumo.com”) 1305 E. 6th St #3 Austin, TX 78702 – w celu tworzenia i wysyłania newslettera
Three Hearts Digital Ltd, 86-90 Paul Street, London, EC2A 4NE, UK – w celu tworzenia i wysyłania newslettera
Sumo Group, Inc., 1345 E. 6th Street Suite 125 Austin, TX 78702 Attn: Legal Department – w celu świadczenia usług konsultacyjnych
Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Cele i czynności przetwarzaniaZamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Dane zawarte w zamówieniu przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez LH.PL sp. z o.o.W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego Mailchimp i przechowywane na serwerze zapewnianym przez The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA.Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej, lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.Kontakt e-mailowy. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.Pliki cookies i inne technologie śledząceStrona podcastuje.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.Cookies podmiotów trzecich. Strona podcastuje.pl, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.Analiza i statystyka. Strona wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będę mógł korzystać również z funkcji marketingowych..Marketing. Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka.Narzędzia społecznościowe. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIN i Tik Tok.Osadzam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.Korzystam na stronie z systemu komentarzy WordPress.Logi serweraKorzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.